willie dona

Willie Dona

Willie Dona is geboren in Tilburg (1950) en heeft na de middelbare school de opleiding tot docent textiele werkvormen gedaan (1972).

Zij is begonnen als educatief medewerkster en vormgeefster van tentoonstellingen bij het Natuurmuseum te Tilburg.

Na een aantal jaren te hebben les gegeven in textiele werkvormen aan het Creatief Centrum Uden, is ze gaan werken bij de Openbare Bibliotheek waar ze naast bibliotheektechnische taken, verantwoordelijk was voor educatieve projecten.

Daarna is ze opnieuw terecht gekomen bij een museum: het Nederlands Textielmuseum, als educatief medewerkster.

Steeds is vormgeven en educatie een grote rol blijven spelen, tot het moment was gekomen dat ze zelf als autonoom beeldend kunstenaar aan het werk wilde.

Dit werd extra gestimuleerd door de lessen in het Duvelhok, die ze volgde bij Gerard van Rooy, die daar als beeldhouwer les gaf in beeldhouwen in steen.

Ze werkt nu met een vaste groep beeldhouwers, onder begeleiding van Gerard van Rooy.

“Met het werken in steen heb ik het materiaal gevonden, dat voor mij het meest geschikt is om uitdrukking te geven aan de innerlijke drang tot vormgeven.

Ik wil vooral de magie van het gesteente voelen, de kracht van de steen zelf benadrukken, door de steen zo te bewerken dat de stilte van de vorm gaat spreken. Vaak maak ik de beelden zo, dat ze nauwelijks de ondergrond raken, waardoor ze lijken te zweven.

Het blijft voor mij iedere keer opnieuw een uitdaging om vanuit een brok steen een strak beeld te hakken en zo een extra dimensie aan de steen toe te voegen.”